Cursusbeschrijving Teacher Training level 1 Amrit Nam Sarovar Nederland

Kwalificatie De Internationale opleiding tot Kundalini Yogadocent niveau 1 geeft toegang tot niveau 2, en kwalificeert voor het beroep van kundalini yogadocent.

Doel Het doel van de opleiding is de deelnemer de gereedschappen in handen te geven voor een sterke dagelijkse Kundalini Yogapraxis, als ook deze technieken op beginners over te dragen volgens het principe: “Als je iets wilt leren, lees erover. Als je iets wilt begrijpen, schrijf erover. En als je iets wilt beheersen, geer er dan les in.”

Duur en tijdsinvestering De opleiding zal maximaal een (1) jaar in beslag nemen als alle modules worden gevolgd, en al het huiswerk op tijd wordt ingeleverd. De contacturen bestaan uit 5 weekenden of het equivalent daaraan op een seminarlocatie in Nederland, en 1 week in de Franse Alpen. Buiten deze contacturen zal de opleiding ongeveer 18 uur per week aan yoga- en meditatiepraxis met zich meebrengen, plus ongeveer twee uur studie per week.

Klachten en Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid Alle informatie die door (potentiële) deelnemers wordt verstrekt wordt met strikte vertrouwelijkheid behandeld.

Klachten Deze kunnen worden gericht aan de organisatie, bij voorkeur per email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We zijn eraan gecommitteerd om binnen vier weken een antwoord te verzorgen, schriftelijk of per email.

Komen we er samen niet uit, dan kan de deelnemer de klacht richten aan de onafhankelijke klachtencommissie van de International Kundalini Teachers Association (IKYTA). Stuur daarvoor een email naar Guruka Kaur, het hoofd van de commissie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het oordeel van IKYTA is bindend voor alle partijen.

Een uitgebreide beschrijving van de klachtenprocedure met de verschillende termijnen waarbinnen een en ander moet gebeuren en zal worden behandeld vindt je hier (Engels).

Contact

For questions (& answers) please contact Gurprakash
+31 641011365
[email protected]
Burgemeester Tellegenstraat 144
1073 KG Amsterdam

Amrit Nam Sarovar Netherlands

THE SCHOOL

Amrit Nam Sarovar Netherlands is part of the International Kundalini Yoga School Amrit Nam Sarovar, which offers trainings and special programs in countries all over Europe, Russia, Asia and Australia.